Доставка


Ние от Dush ZONA предлагаме за нашите клиенти безплатна доставка за цяла България за продукти на стойност над 349.99 лв. .

Продукти, които са в промоция и цената в промоция е по-ниска от 349.99 лв. доставката е за сметка на клиента, независимо от факта, че стикерът горе в ляво на снимката на продукта показва "Безплатна доставка".

Срок на доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

  • За стоки поръчани до 15 часа българско време – 3 дни, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката.
  • За стоки поръчани след 15 часа българско време – 4 дни , считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

Условия на доставка

Dush ZONA си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) са валидни следните допълнителни условия: До посочения от клиента адрес за доставка задължително следва да има достъп по асфалтов или павиран път, като доставката се извършва до мястото, най-близко до посочения от клиента адрес за доставка, което според преценката на шофьора на превозното средство извършващо доставката дава възможност за безпрепятствено и безопасно паркиране, спускане на товарния борд и разтоварване.

Всяка стока, която доставяме е със сключена застраховка. Куриерската фирма носи пълна отговорност за щети нанесени по време на транспортирането.

Ако установите щета или липса при получаване на стоката, задължително трябва попълните Констативен протокол в присъствие на куриера/доставчика, в който да бъдат детайлно описани констатираните дефекти или липсите и незабавно да се свърже с DushZONA.com на посочения телефон в сайта 0894 38 79 99. Попълването на  Констативен протокол е задължително за разглеждането на рекламацията! 

Dush ZONA/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.